Voorwaarden

De hoofdvoorwaarde is dat wij in wederzijds vertrouwen met elkaar aan de slag gaan.
.
Het spreekt voor mij vanzelf dat ik alles zal doen om integer, respectvol, discreet en met compassie met jou om te gaan / te werk zal gaan.

.
Je blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor jezelf. Ik reken erop dat je je eigen grenzen kunt bewaken. En natuurlijk kan je er wel eens achteraf achter komen dat het / je toch net over je grens ging, ik vraag je dat dan meteen = zo snel mogelijk,  aan mij te melden. Beter laat dan nooit!
Zo kun je jezelf en mij ervoor beschermen, dat het weer gebeurd. En geeft ons de kans ervan te leren.
.
Als je een afspraak maakt voor coaching, ga je een contract aan met elkaar. Voor de duur van onze verbinding zal ik me naar mijn vermogen volledig inzetten om je te ondersteunen bij je (verander)processen, bij voorspoed en tegenslag. Ik hoop dat je me zo goed mogelijk op de hoogte houdt, van hoe het met je gaat. Juist ook ´slecht nieuws` is belangrijk, om ervan te leren! Voor ons allebei. Voorop staat de liefde en het streven te handelen in jouw belang. Zodat je jezelf kan dragen en je verder komt in de richting die voor jou wenselijk is.
.
Aan jou is het om je ook aan de aangegane verplichtingen te houden. Ik reken erop, dat je alle relevante gegevens naar waarheid verstrekt, zowel je personalia, als relevante (medische) gegevens. Ook eventuele veranderingen die zich tijdens ons contact voltrekken.
Verder de prompte betaling van de afgesproken bedragen. Als je een afspraak niet tijdig, minimaal 24 uur van tevoren (eventueel uiterlijk voor 18.00 uur op de avond voorafgaand aan de dag van de afspraak, met een gegronde reden) afzegt breng ik de afgesproken tijd in rekening.
.
zie ook